Tids- og projektplan

Se tidsplanen for den nye Herningsholmskole.
Tids- og projektplan
Aktivitet Dato

Afsendelse af udbudsbekendtgørelse
Inklusiv udbudsmateriale

24. august 2021 (uge 34)
Præsentationsmøde pr. tilbudsgiver 21. december 2021
Forhandlingsmøde nr. 1 17. og 18. januar 2022
Frist for fremsendelse af revideret tilbud 15. februar 2022, kl. 12.00
Forhandlingsmøde nr. 2 28. februar og 1. marts 2022
Tilbudsfrist for endeligt tilbud 12. april 2022, kl. 12.00
Offentliggørelse af vinderprojekt 6. maj 2022
Underskrevet kontrakt 20. maj 2022 tidligst efter standstill
Projektering 19. maj 2023
Byggeri 27. marts 2023 til 8. oktober 2024
Idriftsættelse 9. oktober 2024 til 31. december 2024
Ibrugtagning 1. januar 2025
Nedbrydning af eksisterende skole 3. marts 2025 til 30. oktober 2025