Bedre tilkørselsforhold til Herningsholmskolen i fremtiden

Herningsholmskolen får bedre tilkørselsforhold, og samtidig forbedres trafikafviklingen på Sjællandsgade.

Dji 0584 Copy

I årene 2022-2025 bygger Herning Kommune en ny skolebygning til Herningsholmskolen. Den nye folkeskole skal ligge på samme matrikel, som Herningsholmskolen ligger på i dag. Men tilkørselsforholdene til skal forbedres væsentligt.

Første del af det nye skolebyggeri består derfor i at Herning Kommune etablerer et nyt lyskryds på Sjællandsgade, som vil give skolen indkørsel herfra. Den nye lysregulering på Sjællandsgade forventes at være klar til brug i sommeren 2022.

Udsigten til at få dæmmet op for de trafikale udfordringer ved Herningsholmskolen glæder skolelederen Lone Krog.

-  Vi får langt bedre tilkørselsforhold i fremtiden, og det glæder vi os til. Vores infrastruktur er helt forfærdelig i dag. Problemet er i dag, at vi kun har et lille område syd for skolen til "kiss and ride" på en villavej. Og det skaber gener for både beboerne her i området og for forældrene, når de sætter deres børn, fortæller skoleleder Lone Krog fra Herningsholmskolen.

I fremtiden bliver det altså nemmere at ankomme til skolen - både til fods, på cykel og i bil.

Også forældrebestyrelsen på Herningsholmskolen hilser den trafikale forbedring velkommen.

- Jeg synes jo generelt, at børn skal fragte sig selv til skole, så det skal være tænkt ind i en dagligdag ved skolen. Altså man skal kigge på, om der er farligt eller ikke farligt at være. Og det nye lyskryds vil gøre situationen meget bedre, når man kommer til skolen på cykel, siger Mette Ingerslev, der er formand for forældrebestyrelsen på Herningsholmskolen.

Den nye lysregulering og indkørsel bliver etableret nordvest for skolen på Sjællandsgade, hvor der også vil blive lavet korttidsparkering foran skolen.

 - Skolen ligger jo upraktisk. Området er belastet af trafik, og den her løsning er god, fordi den vil fjerne den tunge trafik ind i boligområdet. Det, at vi får lavet gode tilkørselsforhold for forældre i bil, men også varelevering til skolen eller hvis for eksempel børnene skal på en bustur, det giver meget bedre muligheder om morgenen. Det er egentligt rigtig godt, siger Mette Ingerslev.

Kort Over Vejbyggeri